<div align="center"> <h1>KMDM - Klub Milosnikow Dobrych Mediow. Najnowsze informacje ze swiata mediow.</h1> <h3>KMDM - Klub Miłośników Dobrych Mediów</h3> <p>KMDM - Klub Milosnikow Dobrych Mediow. Najnowsze informacje ze swiata mediow.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kmdm.strefa.pl" rel="nofollow">http://www.kmdm.strefa.pl</a></p> </div>